John Huston

Chinatown
8.2

Chinatown

1974
O Retorno do Rei
5.7

O Retorno do Rei

1980
O Hobbit
6.8

O Hobbit

1977